Molí St Jordi del Maestrat

Model: Rolls del país
Pedra: Pedra de la Sènia (Jaspi)